DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Predstavnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči posjetila je Osnovnu školu "Aleksa Šantić" u Vojkovićima i tom prilikom upoznala upravu škole sa aktivnostima koje institucija Ombudsmana za djecu provodi pod nazivom "O tvojim pravima u tvojoj školi".

U razgovoru sa direktorom i pedagogom škole saznali smo da nastoje, u okviru raspoloživih sredstava i uz pomoć donacija, obezbijediti učenicima i nastavnom osoblju škole optimalne uslove za redovno organizovanje nastave, kao i stvoriti prijatnu i ugodnu atmosferu, gdje će se učenici osjećati motivisani za rad i učenje. Nakon što su, tokom 2009. godine zahvaljujući donaciji Ambasade Grčke renovirali kompletnu stolariju na školskoj zgradi, a uz pomoć Vlade RS izgradili fiskulturnu dvoranu, nedavno su zahvaljujući Projektu opremanja škola, u koji je uključeno 70 škola iz BiH, i novčanim sredstvima organizacije Save the Children opremili jednu učionicu za predškolski uzrast, koja je ujedno i produženi boravak za ovu djecu. Inače, ovu školu pohađa oko 320 učenika.

Nakon obilaska školske zgrade i susreta sa najmlađim osmjesima ove škole, polaznicima predškolskog uzrasta, koji pripremaju izložbu svojih radova na temu jeseni, održali smo radionicu sa učenicima IX-2 razreda, ukupno 9 dječaka i 12 djevojčica.
 
Učenicima ovog odjeljenja predstavljena je institucija Ombudsmana za djecu, UN Konvencija o pravima djece, a kroz mini anketu o poznavanju prava iz oblasti zdravlja i prava na zdravstvenu zaštitu, počeo je razgovor na temu zdravlja. Interesantno je bilo slušati učenike ovog odjeljenja o njihovom viđenju uslova za zdravo odrastanje. Većina se slaže da je zdrava hrana važna za dobro zdravlje, ali također i konzumiranje vode u dovoljnoj količini,  fizičke aktivnosti, druženje sa vršnjacima, bilo da je u pitanju šetnja u prirodi, ili vannastavne aktivnosti.

Informisani smo da ova škola ima svoju kuhinju, ali da se služi suva hrana, što nije baš najbolje rješenje, a neki smatraju i da bi cijena školske kuhinje mogla biti manja. Pohvalili su se da imaju lijepu salu za fizičke aktivnosti, i da im to omogućava rekreaciju i druženje kroz razne sportske sekcije, a među učenicima ove škole ima i državnih prvaka u džudou.

Djeca, žele učiti malo više o zdravlju, opasnostima od raznih vidova ovisnosti, a posebno o problemima adolescencije i puberteta, ali o ovim pitanjima bi željeli učiti na redovnim časovima, a ne u vannastavnim aktivnostima.