DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Na Međunarodni dan djevojčica, 11. oktobar predstavnik Ombudsmana za djecu iz kacelarije Doboj posjetio je Osnovnu školu „Vuk Karadžić" u Doboju i sa članovima Savjeta učenika održao radionicu „O tvojim pravima u tvojoj školi".

Dan djevojčica je bio veoma dobar povod za početak razgovora o dječijim pravima, a učenici su svojim poznavanjem Konvencije o pravima djeteta prijatno iznenadili. Pokazali su da znaju dosta o svojim pravima, ali i da su svjesni svojih obaveza u porodici i školi, te su se pohvalili aktivnostima Savjeta učenika, nabrojali mnoge teme koje su na svojim sjednicama obrađivali i projekte koje su kroz svoj savjet pokrenuli.

U drugom dijelu radionice razgovarano je o značaju zdravlja i zdravog načina života. Učenici su istakli da u školi uče o zdravlju i to na časovima biologije i na časovima odjeljenske zajednice, a zdravu ishranu su stavili na prvo mjesto kao važan element za dobro zdravlje. Pored zdrave ishrane važne su im i higijena i fizičke, odnosno sportske aktivnosti, pa se većina učenika bavi nekim sportom  kroz školske sekcije ili treniraju u sportskim klubovima.

Složili su se da je potrebno da još više nauče o zdravlju, a kao posebno zanimljive teme, o kojima bi voljeli da uče izdvojili su pravilnu ishranu, kako se najbolje zaštititi od bolesti zavisnosti, ali i reproduktivno zdravlje, o čemu bi učili učenici starijih razreda. Oko načina na koji bi o tim temama  željeli učiti, mišljenja su podijeljena između rada na časovima odjeljenske zajednice i rada kroz sekcije i vannastavne aktivnosti, ali su se složili da bi o tim temama više voljeli da uče od lica iz medicinske struke, te su predložili da im predavanja o zdravstvenoj zaštiti održe ljekari.