DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje, predstavnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči posjetila je Srednjoškolski centar „Vasilije Ostroški" u Sokocu, gdje nas je dočekao pravi jesenji dan, obasjan suncen i bojama jeseni, a školska zgrada se svojim izgledom i urednošću uklopila u ovaj jesenji kolorit pa je prvi utisak da se u ovoj ustanovi vodi briga o svemu sa pažnjom dobrog domaćina.
 
Ovo nam je potvrdio i susret sa školskom pedagoginjom, koja nas je informisala da je škola prošle godine proslavila 50 godina postojanja, ali da uprava škole nastoji, u okviru raspoloživih sredstava, da učenicima i nastavnicima učini radni ambijent što ugodnijim za redovne školske aktivnosti. Školska zgrada je svježe okrečena sa novom stolarijom, uredna, higijena u školi očigledno je na zavidnom nivou, a školski kabineti za razrednu nastavu posjeduju potrebnu opremu. Na žalost, istakla je, škola nema uslove za kvalitetno držanje časova fizičke kulture, jer nema svoju fiskulturnu salu, a lokalna zajednica, koja u neposrednoj blizini škole ima sportsku dvoranu, nema dovoljno razumijevanja za ovaj problem i potrebu škole.

Predstavnica Ombudsmana je upravu škole upoznala sa aktivnostima institucije Ombudsmana za djecu, a posebno u povodu obilježavanja dječije nedjelje, a zatim je u jednom odjeljenju održana radionica čiji je slogan „U zdravom tijelu-zdrav duh".

Učenicima IIg1 razreda predstavljena je institucija Ombudsmana za djecu RS, njena ovlaštenja i nadležnosti, a zatim se razgovaralo o dječijim pravima garantovanim UN Konvencijom o pravima djeteta. Ovi učenici poznaju svoja prava u školi, ali su i odgovorni i svjesni svojih obaveza. Na temu zdravlja i faktora koji utiču na njihovo zdravlje, nakon provedene male ankete, iskazali su spremnost za otvoren razgovor i pokazali da vode brigu o svom zdravlju, da im je zdravstvena zaštita dostupna, a isto tako, svjesni su brojnih ovisnosti koje utiču negativno na zdravlje i sigurnost. O problemima reproduktivnog zdravlja, smatraju, ne uče dovoljno u školi, a kao i većinu mladih, interesuju ih pitanja seksualnosti, zaraznih i polno prenosivih bolesti, a o ovim i drugim temama u vezi sa njihovim zdravim odrastanjem voljeli bi da uče više u školi, u redovnoj nastavi.

Svjesni da fizička aktivnost itekako utiče na zdrav način života, učenici su istakli da nemaju uslova za kvalitetne časove iz fizičkog vaspitanja, ali se nadaju da će se ovo pitanje uskoro riješiti.