DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U okviru obilježavanja Dječije nedjelje, predstavnici Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju posjetili su Bijeljinu i tom prilikom pored redovnog uredovnog dana u tom gradu održali radionicu u Ekonomskoj školi.

U uvodnom razgovoru sa rukovodstvom škole, direktorom, pomoćnikom i psihologom, predstavljena je institucija Ombudsmana za djecu, nadležnosti i aktivnosti koje su u toku. Uredan i lijepo uređen prostor, kao i savremena oprema kojom škola raspolaže ukazuju, a što nam je potvrdilo i rukovodstvo, da je opredjeljenje ove škole stalna modernizacija i usavršavanje nastave i nastavnog procesa kao cjelovitog sistema u kome se, uz timski rad, koriste interaktivne metode rada i tehnike ocjenjivanja.

Posjeta školi je nastavljena druženjem sa predstavnicima iz Savjeta učenika. U okviru radionice na temu prava na zdravstvenu zaštitu sa učesnicima je razgovarano o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti djece, ali i o drugim pravima i temama.

Stariji srednjoškolci su istakli da su čuli za instituciju Ombudsmana za djecu, da su upoznati sa postojanjem Protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja, te su se pohvalili da u svojoj školi mogu bez problema da iznesu svoje mišljenje o svim stvarima koje ih se tiču. Istakli su da su upoznati i sa pravom na zdravstvenu zaštitu, da je kada im je potrebna, ostvaruju bez problema, ali da, s obzirom na karakter i program škole, o zdravlju u školi ne uče. Poznato im je da su zdrava i redovna ishrana, zdrava voda, redovne fizičke aktivnosti i boravak na svježem vazduhu vrlo važni za dobro zdravlje, ali ipak smatraju da iz oblasti zdravstvene zaštite nemaju dovoljno znanja i da je potrebno da u školi više uče o zdravlju i zdravom načinu života. Ističu da bi se iz te oblasti radije obrazovali na časovima odjeljenske zajednice ili kroz sekcije i vannastavne aktivnosti, nego kroz redovnu nastavu.

Kao posebno zanimljive teme o kojim bi voljeli da steknu veća znanja istakli su zaštitu reproduktivnog zdravlja, zarazne i polno prenosive bolesti i zaštita od njih, bolesti zavisnosti i zaštita mentalnog zdravlja. Svjesni su mnogih opasnosti i rizika po zdravlje kojima su mladi ljudi danas izloženi, te žele što više informacija od strane stručnih lica.