DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Predstavnici institucije Ombudsmana za djecu danas su održali radionicu „O tvojim pravima u tvojoj školi" u OŠ „Petar Kočić" u Mrkonjić Gradu.

Na radionici je učestvovalo dvadesetak učenika, predstavnika odjeljenja od 6. do 9. razreda. Rekoše nam da im je poznato da se ove sedmice obilježava Dječija nedjelja. To je bio povod da s njima porazgovaramo o značenju ovogodišnjeg slogana „Porodica-gdje život počinje i ljubav ne prestaje". Zajednički je stav učenika da u porodici očekuju ljubav, poštovanje, razumijevanje, ali su svjesni da imaju i obaveze.

U nastavku radionice razgovaralo se o temi zdravlja. Potvrdili su da s roditeljima razgovaraju o tome, ali ipak više razgovaraju, razmjenjuju informacije i mišljenja međusobno. Škola je mjesto gdje vide mogućnost da dobiju informacije o temama koje su im interesantne, ali prednost daju sticanju znanja u porodici.

Iako osnovci, prepoznaju važnost učenja o štetnosti alkohola i duvana smatraju da bi edukaciju o tome trebalo započeti u nižim razredima osnovne škole. Učenici smatraju da bi znanja o pubertetu i reproduktivnom zdravlju trebali da steknu u školi, jer su ovo još uvijek teme o kojojima se u porodici ne govori glasno, a oni žele informacije. Istakli su, a to nam je potvrđeno i u upravi škole, da su radionice o ovim temama pohađali u organizaciji Crvenog krsta s kojim škola sarađuje niz godina.

Današnja posjeta i susret sa učenicima protekli su u vrlo prijatnoj radnoj atmosferi i iz ove škole otišli smo uvjereni da djeca znaju koje informacije su im neophodne, a mi odrasli treba da se potrudimo da im budu dostupne na način koji im je prilagođen.