DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Uoči obilježavanja Dječije nedjelje, Ombudsman za djecu u saradnji sa Gender centrom Vlade Republike Srpske održao je seminar za mlade savjetnike „Pravo na zaštitu od nasilja i diskriminacije" koji je dio projekta „Pripreme za certifikaciju vršnjačkih edukatora o pravima djeteta za mlade savjetnike ombudsmana za djecu Republike Srpske", a finansiran je iz sredstava FIGAP programa.

Trening seminar okupio je 25 srednjoškolaca iz 15 opština Republike Srpske koji su dva dana proveli u učenju, razmjeni mišljenja, iskustava i ideja, kao i u lijepom druženju kroz koje su srednjoškolci stekli nova i učvrstili stara prijateljstva.

Tokom trening seminara čiji je cilj edukacija djece o pravu na zaštitu od nasilja, organizovana je radionica u kojoj su djeca upoznata s propisima kojima se reguliše ta oblast, a predstavnice Gender centra vodile su radioncu o prepoznavanjem nasilja i diskriminacije na osnovu pola. Kako projekat ima za cilj obučiti mlade savjetnike vještinama koje mora imati svaki vršnjački edukator, održana je i radionica o tome šta svaki edukator mora znati pri izradi radionice za svoje vršnjake.

Centralnu radionicu „Znamo li šta je nasilje" vodila je dr Ivana Zečević, koja je primjenom interaktivne metode podstakla mlade savjetnike da kažu šta znaju o nasilju i steknu nova znanja o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od nasilja. Mladi savjetnici su istakli da im je posebno važno sticati znanja od stručnjaka koji su spremni da im ta znanja prenesu na njima prilagođen način.

Trening seminar bio je i prilika da mladi savjetnici prezentuju svoje učešće u brojnim aktivnostima gdje su imali priliku da prošire svoja znanja ali i prenesu drugima iskustva i znanja koja su stekli u Mreži mladih savjetnika. Ova izlaganja pomogla su im u izradi prezentacije kojom će se mladi savjetnici predstaviti na centralnoj manifestaciji „Dječije nedjelje".