DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U nastavku aktivnosti "O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči, posjetila je danas Srednjoškolski centar Foča, i tom prilikom predstavnike školske uprave, pomoćnika direktora i sekretara škole, upoznala sa sadržajem i temom ciklusa radionica koje provodi Ombudsman za djecu RS, a to su predstavljanje Institucije učenicima, upoznavanje sa UN Konvencijom i razgovor na temu zdravlja, i ostvarivanja prava djece na zdravo odrastanje pod sloganom "U zdravom tijelu zdrav duh".

Učenici ove vaspitno-obrazovne ustanove već duži vremenski period ostvaruju značajne rezultate u takmičenjima iz mnogih predmeta, kako na regionalnom, državnom, tako i međunarodnom nivou. U Centru je aktivan Savjet učenika, a neki od njih su članovi Mreže mladih savjetnika ombudsmana za djecu RS i učestvuju u pripremama za certifikaciju vršnjačkih edukatora o pravima djeteta.

U drugom dijelu posjete organizovali smo druženje sa učenicima II razreda Gimnazije, opšti smjer i upoznali ih sa radom Institucije, ovlaštenjima, i mogućnosti obraćanja Ombudsmanu, a također i o njihovim pravima garantovanim UN Konvencijom o pravima djeteta, kao i zakonima koji uređuju način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i zdravo odrastanje.

Kroz radionicu "U zdravom tijelu-zdrav duh" došli smo do saznanja koliko znaju o zdravlju, odnosno koliko imaju informacija o faktorima koji utiču na njihovo zdavlje, da li im je zdravstvena zaštita dostupna, koliko su svjesni opasnosti od ovisnosti i njihovog negativnog uticaja na zdravlje.

Kroz mini anketu izrazili su svoje shvatanje da je pravilna ishrana vrlo važan činilac zdravlja, ali da i oni, kao i većina mladih, nisu u prilici u školi konzumirati zdravu hranu, već pribjegavaju „brzoj hrani"- peciva, sendviči, grickalice.
Učenici uglavnom prepoznaju opasnosti koje vrebaju od raznih ovisnosti, ali bi htjeli još više informacija o tome, kao i o zdravom stilu života, ali o ovim pitanjima bi željeli učiti u okviru redovne nastave, a ne u vannastavnim aktivnostima, jer, kako kažu, imaju malo slobodnog vremena.

Predstavnika Ombudsmana su upoznali sa svojim aktivnostima povodom nedjelje borbe protiv tuberkuloze (14.-21.septembar), kojom prilikom imaju u školi organizovanu edukaciju o nastajanju i posledicama ove bolesti.

Znaju da su fizičke aktivnosti itekako važne, te dosta slobodnog vremena provode u prirodi, sportskim aktivnostima, a među njima ima i sportista  (karatista, odbojkaša, tenisera..). Smatraju da ne provode previše vremena "na internetu".

Reproduktivno zdravlje, seksualnost, i opasnosti od seksualne eksploatacije su teme o kojima bi htjeli više informacija, jer ih smatraju važnim.
Složili smo se da imaju pravo na prave i stručne informacije i o ovim temama, kako bi se što lakše nosili sa problemima odrastanja i usvojili bezbjedan i zdrav način ponašanja i života.