DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Dana 20.septembra 2012.godine predstavnica  Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči, posjetila je opštinu Ljubinje, tačnije Srednjoškolski centar "Svetozar Ćorović".
 
Ova vaspitno-obrazovna ustanova organizovala je nastavu u odjeljenjima gimnazije, ekonomske i trgovačke škole, a upisano je oko 180 učenika, sa Područnom školom u Berkovićima. Zbog malog broja učenika, shodno zakonskim propisima, nemaju školskog pedagoga, a u Centru smatraju da bi svaka školska ustanova trebala imati sistematizovano radno mjesto za pedagoga, zbog specifičnosti rada sa djecom.

Radionicu "O tvojim pravima u tvojoj školi", sa akcentom na pravo na zdravstvenu zaštitu, organizovali smo sa Savjetom učenika ove škole, koji broji 18 učenika. Učenike smo, prije svega informisali o nadležnostima Ombudsmana za djecu RS, sa odredbama UN Konvencije o pravima djeteta, kao i o osnovnim odredbama iz odnosnih zakona koji se tiču prava na zdravstvenu zaštitu, a zatim kroz razgovor sa članovima Savjeta učenika došli do podataka koliko učenici znaju o faktorima koji utiču na njihovo zdravlje, koliko oni u školi uče o ovoj temi, a šta bi htjeli saznati.
 
Učenici su istakli da je za njih zdrava ishrana jedan od važnijih uslova za dobro zdravlje, ali smatraju da se nezdravo hrane, jer za vrijeme nastave, konzumiraju suvu hranu - grickalice, sendviče, peciva. Svjesni su i pozitivnog uticaja fizičkih aktivnosti na zdravlje i napominju da se bave sportom kroz razne sportske sekcije u školi.
Smatraju da u njihovoj školi nije u značajnijoj mjeri prisutna opasnost od pojedinih ovisnost, kao što su alkohol, duvan, narkotici, pa iako, kao i većina mladih, dio slobodnog vremena provode u kafićima, trude se da se zaštite od ovih negativnih uticaja.

Na kraju, učenici su izrazili potrebu da se više informišu o temi zdravlja, a posebno o reproduktivnom zdravlju, i o ovim bi pitanjima željeli razgovarati sa stručnim licima, ali u vannastavnim aktivnostima.