DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U Banja Luci se danas i sutra u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a u saradnji sa Instrumentom Evropske komisije za tehničku pomoć  i razmjenu informacija TAIEX, održava seminar na temu Maloljetnička delinkvencija - perspektiva i iskustva Evropske Unije.

Na seminaru će biti riječi o zakonodavstvu Evropske Unije u ovoj oblasti i njegovoj praktičnoj implementaciji, postupanju policije sa maloljetnicima i žrtvama maloljetničke delinkvencije, policijskim metodama rada i obukama u vezi sa postupanjem s maloljetnicima. Biće prezentovani i najbolja iskustva i prakse koordinacije i uključivanja drugih nadležnih institucija u proces vezan za maloljetničku delinkvenciju, vođenje baza podataka, kao i konkretne studije slučaja.