DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U Budvi se od 12. do 14. septembra održava redovna Godišnja konferencija Mreže ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope - CRONSEE.

Tema ovogodišnje Konferencije je „Zaštita djece od zloupotrebe putem interneta". Članovi Mreže, aktuelizujući ovo pitanje, razmijeniće iskustva o svom radu i zajednički odrediti neophodne aktivnosti usmjerene na zaštitu djece od zloupotrebe putem interneta.

Ombudsman za djecu, mr Nada Grahovac, na Konferenciji će govoriti o primjerima dobre prakse u Republici Srpskoj i saradnji institucija u zaštiti djece u ovoj oblasti.