DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Predizborna kampanja je uvijek prilika da političke stranke pokažu veću osjetljivost i razumijevanje za brojna pitanja dječijeg odrastanja.

Međutim, iskustva iz ranijih godina pokazuju da programi političkih stranaka nisu u dovoljnoj mjeri usmjereni na potrebe djece, a da su djeca u isto vrijeme, i u uzrastu u kojem ne razumiju značaj tih događaja, niti imaju kritičan odnos prema njima, bila dio kampanje prisustvom na skupovima, tribinama, spotovima  i sl.

Povećano interesovanje za brigu i zaštitu djece zahtijeva upravo da programi, planovi i akcije koji će se realizovati u lokalnim zajednicama prioritet daju djeci, a to između ostalog znači:

  • promociju i jačanje porodice i njenih mogućnosti da odgovori roditeljskim obavezama,
  • veći broj vrtića, da svako dijete može ostvariti pravo na predškolsko vaspitanje i  obrazovanje,
  • uređena dječija igrališta u svakoj lokalnoj zajednici i drugi sadržaji namijenjeni djeci različitog uzrasta,
  • adekvatan prostor za djecu sa smetnjama u razvoju, prilagođen njihovom uzrastu i potrebama, u kojima se obezbjeđuje njihovo dostojanstvo, podstiče samostalnost i optimalan razvoj njihovih potencijala,
  • da zanemarivanje djece i nasilje nad djecom nisu prepoznati kao ozbiljna prijetnja dječijem odrastanju, te da vrlo često izostaje ne samo adekvatna podrška i pomoć djetetu, već i odgovornost počinilaca (plaćanje alimentacije, djeca i alkohol, vanbračne zajednice, napuštanje škole).

S obzirom da postojeća zakonska rješenja u Bosni i Hercegovini nisu regulisala pitanje zaštite djece u političkoj kampanji i moguće zloupotrebe s tim u vezi, neophodno je i u toj oblasti uspostaviti jasna pravna pravila.


Odrastanje djeteta je proces koji određuje njegovu budućnost i priprema ga za svijet odraslih i samostalan život u njemu, zato je obaveza svih nas da najbolji interes djeteta bude prioritet u svim situacijama, pa i u predizbornoj kampanji.