DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U Banjaluci je danas održan okrugli sto pod nazivom „Unapređenje multidisciplinarnog pristupa u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja".

U organizaciji „Udruženih žena" Banja Luka, predstavnici Vladinog i nevladinog sektora iznijeli su svoja iskustva i probleme u radu sa žrtvama i svjedocima nasilja.

Okruglom stolu prisustvovala je i ombudsman za djecu, mr Nada Grahovac, koja je prisutne upoznala s važnosti multidisciplinarnog pristupa i potrebi donošenja Protokola o postupanju u svim slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece.

Protokol, upravo, treba da osigura multidisciplinarni pristup, te da učini odgovornim sve institucije i službe za preduzimaje mjera iz njihove nadležnosti radi zaštite djeteta.

Primjeri iz prakse, na žalost, pokazuju da, vrlo često, izostaje adekvatna reakcija nadležnih u zaštiti djeteta.

Neprepoznavanje nasilja kao ozbiljne prijetnje dječijem zdravom odrastanju, ponovo je nasilje nad djecom.