DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U Osnovnoj školi „Ivo Andrić" u Banjaluci održan je okrugli sto „Inkluzivno obrazovanje u Republici Srpskoj-stanje i perspektive" na koji su pozvane sve relevantne institucije i pojedinci koji se profesionalno bave ovom temom.

Ombudsman za djecu, mr Nada Grahovac, učestvovala je u radu okruglog stola i između ostalog rekla: 

„Zahtjev Konvencije u zaštiti prava djeteta sa smetnjama u razvoju, poziv je, prije svega, za njegovo ravnopravno učešće u društvu u kojem treba da uživa pun i dostojan život u uslovima u kojima se obezbjeđuje njegovo dostojanstvo, postiže samostalnost i olakšava aktivno učešće u zajednici. 

Da bi se omogućilo njihovo aktivno učešće u zajednici neophodno je uklanjanje brojnih prepreka koje onemogućavaju optimalan razvoj potencijala kod ove djece. Uklanjanje prepreka tiče se brojnih subjekata zaštite i različitih resora. Jedno od njih je svakako Ministarstvo prosvjete i kulture a tiče se stvaranja uslova za ostvarivanje prava ove djece na obrazovanje. 

Potrebe ove djece jednake su potrebama njihovih vršnjaka, i oni žele da se igraju, da idu u školu, da se druže sa vršnjacima. I oni imaju prava kao i njihovi vršnjaci, ali i pravo na dodatnu brigu koja će omogućiti postizanje, za svako dijete, najvišeg stepena samostalnosti i socijalne integracije."