DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Ombudsman za djecu mr Nada Grahovac danas je razgovarala sa direktorom Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske gdinom Goranom Kljajčin i njegovim saradnicima vezano za unapređenje zdravstvene zaštite djece.

U zadnjih nekoliko godina napravljen je značajan napredak vezano za ostvarivanje prava djece na zdravstvenu zaštitu, posebno kategorije djece do 15 godina života, koji su postojećim propisima, pored ostalih kategorija izuzeti od opšteg pravila da je uplaćen doprinos uslov za ovjeru zdravstvene knjižice, odnosno korištenje prava iz zdravstvenog osiguranja. 

S obzirom da je prema UN Konvenciji o pravima djeteta, dijete svako lice do 18 godina života, ukoliko se zakonom zemlje punoljetstvo ne stiče ranije, a da je Ustavom djeci garantovano pravo na zdravstvenu zaštitu iz javnih prihoda, zajednička je ocjena da djeca,/ sva lica do 18 godina života / moraju imati isti tretman.