DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

ENYA aktivnosti su počele u martu mjesecu ove godine i okupile članove mreža mladih savjetnika iz brojnih evropskih zemalja. Ove godine putem ENYA foruma mladi savjetnici, članovi Evropske mreže mladih savjetnika ombudsmana za djecu, raspravljali su o temama Maloljetnička delikvencija i Djeca u institucionalnoj brizi.

Mladi savjetnici iz Republike Srpske učestvovali su u radu ENYA foruma, a najaktivniji su bili Blaženka Lukić, učenica SŠC „Jovan Cvijić" iz Modriče i Stefan Marinković, učenik SŠ „Nikola Tesla" iz Šamca. S obzirom na njihovo angažovanje na ENYA forumu, gdje su postavili najveći broj postova za ovu godinu, Blaženka i Stefan će predstavljati Mrežu mladih savjetnika ombudsmana za djecu Republike Srpske na ENYA sastanku koji se odražava u Varšavi, Poljska, od 29-31. avgusta. Stefan i Blaženka su jedini predstavnici djece sa teritorije bivše Jugoslavije koji će sa Zlatoljubom Mišićem, zamjenikom ombudsmana za djecu Republike Srpske prisustvovati ENYA sastanku. 

Blaženka će biti u radnoj grupi Djeca u institucionalnoj brizi, a Stefan u radnoj grupi Maloljetnička delikvencija. Oni će zajedno sa svojim vršnjacima, mladim savjetnicima iz drugih evropskih zemalja, dati svoje prijedloge i sugestije o navedenim temama koje će biti predstavljene na sastanku u Varšavi.  Prijedlozi i zaključci mladih savjetnika iz Varšave biće prezentovani i na Godišnjoj konferenciji ENOC-a koja se održava u Nikoziji u oktobru mjesecu. 

Troškove putovanja i boravka mladih savjetnika i koordinatora snosi Evropska mreža ombudsmana za djecu.