DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Učenici OŠ „Veselin Masleša" iz Foče dio raspusta provode u ljetnjem kampu Sadba 2012. u Goraždu. Naime, već šestu godinu u okviru Projekta međuentitetske saradnje škola i učenika „Put u budućnost", kojim su obuhvaćeni učenici osnovnih škola sa područja opština Foča, Goražde, Rudo, Pale, Čajniče i Prača dio svog ljetnjeg raspusta provode u ovom kampu.

Nosilac projekta je Udruženje „Pomoć djeci Balkana" iz Goražda. Program rada sa djecom obuhvata edukacioni dio - likovna kultura, matematika i informatika, kao i dio kulturnog i sportskog karaktera. Trenutno u kampu boravi 60 osnovaca i šest nastavnika, a među njima je i deset učenika iz Foče.

Na poziv OŠ „Veselin Masleša" predstavnica kancelarije Ombudsmana za djecu RS iz Foče posjetila je kamp i razgovarala sa koordinatorom projekta i nastavnikom OŠ „Veselin Masleša", koji su je upoznali sa edukativnim i rekreativnim aktivnostima koje se organizuju za djecu u kampu.

Učenici koji trenutno borave u kampu izrazili su svoje zadovoljstvo što dio raspusta mogu provesti u druženju sa vršnjacima drugih opština i istakli da osim sportsko-kulturnih sadržaja svakodnevno imaju organizovane edukativne radionice, tako da se pripremaju i za predstojeću šlolsku godinu.