DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U instituciji Ombudsmana za djecu danas je održan radni sastanak kome su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava i nevladinih organizacija vezano za donošenje Protokola o postupanju u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece.

Svi učesnici su saglasni da je donošenje Protokola neophodno, jer ne postoje jasne procedure postupanja subjekata zaštite u slučajevima nasilja nad djecom.

Nepostojanje procedura postupanja za posljedicu ima vrlo često izostanak adekvatne reakcije nadležnih što dodatno ugrožava pravo djeteta na njegov nesmetan razvoj.

S obzirom da je osnovna svrha Protokola unapređenje položaja djeteta, njegova zaštita i potrebna pomoć u svim situacijama kada je izloženo nekom od oblika nasilja, na način da se osigura adekvatna i blagovremena reakcija nadležnih institucija, Protokol definiše i obaveze svake institucije pojedinačno, ali i zajedničke aktivnosti. To doprinosi boljoj saradnji između nadležnih institucija i službi i osigurava multidisciplinarni pristup, što je preduslov sveobuhvatne i kvalitetne zaštite djece od svakog oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.