DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u partnerstvu sa Ombudsmanom za djecu i Gender centrom - domaćin je naučnog skupa koji  se održava 29-30 juna 2012.godine.

Na naučnom skupu, stručnjaci iz različitih oblasti, sa brojnih fakulteta sa prostora bivše Jugoslavije,  iz više aspekata će ukazati na problem normativnog i stvarnog u ostvarivanju i zaštiti prava djeteta. 

Svojim stručnim znanjem i iskustvom, struka na ovaj način doprinosi boljem razumijevanju Konvencije o pravima djeteta, uzrocima koji dovode do povrede tih prava te ukazuje na potrebu izmjena pozitivno pravnih rješenja i njihovog punog usklađivanja sa međunarodnim standardima sa ciljem potpunijeg ostvarivanja prava djeteta.   

U radu naučnog skupa učestvuju i predstavnici resornih ministarstva, predstavnici nadležnih institucija pravosuđa, obrazovanja, socijalne zaštite, te mladi savjetnici ombudsmana za djecu Nikolina Samardžija, Gordan Vračar i Marijana Granzov.