DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U Miločeru se od 25. do 29. juna održava III ECPD Međunarodna ljetna  škola  "Promocija i zdravstvena zaštita reproduktivnog zdravlja", na kojoj po pozivu prof. dr Nenada Babića, nacionalnog koordinatora za reproduktivno zdravlje, učestvuje i mlada savjetnica ombudsmana za djecu Jovana Đurić iz Doboja.

Ona će učestvovati u radu škole i iznijeti stavove mladih o problemima s kojima se susreću u učenju, zaštiti i očuvanju reproduktivnog zdravlja. Organizator je već drugu godinu za redom, prepoznao važnost učešća djece na ovom skupu, jer je reproduktivno zdravlje mladih jedna od tema o kojima mladi treba da steknu znanja od relevantnih stručnjaka iz ove oblasti.

Učešćem na brojnim radionicama, mlada savjetnica ombudsmana za djecu steći će korisna znanja o kontracepciji, polno prenosivim bolestima, seksualnosti i rizičnom ponašanju adolescenata, a stečena znanja moći će prenijeti svojim vršnjacima putem vršnjačke edukacije.