DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U organizaciji Filozofskog fakulteta u Banja Luci održana je konferencija
,,Nasilje među mladima, rezultati istraživanja i programi prevencije,,.

Cilj konferencije bio je pored prezentacije rezultata istraživanja ukazati i na prisutnost problema nasilnog ponašanja među mladima, uzrocima takvog ponašanja te iskustvima u radu i ulozi različitih institucija i službi i nevladinog sektora. 

Konferenciji je prisustvovala i ombudsman za djecu mr Nada Grahovac, koja je između ostalog naglasila važnost razumijevanja suštine prava djeteta, uzroka nasilnog ponašanja i blagovremene reakcije odraslih na takva ponašanja, te važnost jačanja saradnje i zajedničkog rada različitih subjekata zaštite kako u prevenciji i edukaciji o nasilju uopšte tako i u dijelu podrške i pomoći djeci i onima koji brinu o djeci.