DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske u saradnji sa Gender centrom Republike Srpske organizovalo je  konferenciju „Učešće mladih u razvoju rodne ravnopravnosti".  Prisutne srednjoškolce pozdravile su ministrica porodice, omladine i sporta Nada Tešanović i direktorica Gender Centra Spomenka Krunić.

Konferenciji je prisustvovalo i 11 mladih savjetnika ombudsmana za djecu koji su pripremili prezentaciju „Mladi savjetnici ombudsmana za djecu i prava djeteta u svjetlu rodne ravnopravnosti". Prezentatorica Nikolina Čivčić, učenica Medicinske škole iz Banja Luke, iznijela je stavove i iskustva MMS vezano za prava djeteta i rodnu ravnopravnost, pri čemu je istakla potrebu participacije djece i slobodnog izražavanja mišljenja o svim pitanjima pa i o ravnopravnosti polova. Mladi savjetnici su zajedno sa članovima mResursa aktivno učestvovali u radu grupa koje su nakon radnog dijela dale preporuke za dalje djelovanje mladih u razvoju rodne ravnopravnosti.