DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Istraživanje o upotrebi duvana, alkohola i droge među srednjoškolcima ( European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs: ESPAD) ima za cilj prikupljanje podataka koji će omogućiti komparaciju upotrebe psihoaktivnih supstanci među učenicima 15-16 godina starosti  i praćenje trendova rizičnog ponašanja u zemljama obuhvaćenim istraživanjem.

 Izvještajem su prikazani najnoviji rezultati evropskih zemalja te ukazano na trendove i promjene u ponašanju mladih. Republika Srpska je tokom 2011. godine sprovela ESPAD istraživanje istovremeno sa ostalim evropskim zemljama, a rezultati istraživanja mogu se pogledati na www.espad.org/en/Reports-Documents(ESPAD-Reports/  ili na sajtu JZU Instituta za javno zdravstvo www.phi.rs.ba/vijesti.html .