DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ombudsman za djecu danas je razgovarala sa predsjednicom Savjeta za djecu Republike Srpske doktoricom Amelom Lolić o brojnim pitanjima ostvarivanja i zaštite prava djeteta te aktivnostima u tekućoj godini.

Zajednička je ocjena da su u mnogim oblastima napravljeni značajni pomaci, ali da je i dalje ključno jačati saradnju svih  subjekata zaštite, jer samo zajedničkim radom, svako u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja i dodatno zajednički, obezbjediće adekvatniju i efikasniju brigu za svako dijete. Briga za svako dijete zahtijeva multidisciplinaran pristup, stručnjake različitih profila i u ostvarivanju i  zaštiti prava djeteta -  u preventivnim aktivnostima ali i u dijelu intervencije.