DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Svakog prvog četvrtka u mjesecu Institucija Ombudsman za djecu organizuje uredovne dane u opštini Bijeljina u prostorijama organizacije Lara-Ul. Beogradska br. 38.

Cilj uredovnih dana je približiti Instituciju djeci i onima koji brinu o djeci, kako bi zajednički doprinijeli sistemskom unapređenju položaja djece.

Tim povodom, ombudsman za djecu Nada Grahovac razgovarala je sa predstavnicima nevladinih organizacija o brojnim pitanjima ostvarivanja i zaštite prava djece i  neophodnosti zajedničkog rada i vladinog i nevladinog sektora te jačanju odgovornosti institucija i službi u zaštiti prava djeteta. S obzirom na prisutan problem nasilja i zanemarivanja djece, s obzirom na različite oblike u kojima se javlja i posebno posledice koje ostavlja na razvoj i odrastanje djeteta, što sve ne prati adekvatna reakcija nadležnih institucija, ponovo je istaknuta potreba donošenja Protokola o postupanju u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djeteta