DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske Zlatoljub Mišić, zajedno sa mladim savjetnicima ombudsmana Jovanom Đurić i Igorom Marjanovićem, dana 30.05.2012. godine u prostorijama Gimnazije „Jovan Dučić" u Doboju predstavio je rezultate istraživanja o seksualnom iskorišćavanju djece.

Prezentaciji rezultata istraživanja, koje je u okviru regionalnog programa, podržanog od strane „Save the Children", proveo Ombudsman za djecu Republike Srpske, prisustvovao je načelnik opštine Doboj gospodin Obren Petrović sa šefom kabineta, predstavnik policije, prosvjetni inspektor, predstavnik Pedagoškog zavoda RS, direktori, pedagozi, psiholozi i učenici iz savjeta učenika iz dobojskih srednjih škola, kao i predstavnici brojnh medija.

Izneseni rezultati o stepenu razumijevanja pojma seksualnog iskorišćavanja djece, rezultati stanja u oblasti sprečavanja i zaštite djece žrtava seksualnog iskorišćavanja, zanteresovanost i diskusija prisutnih,   potvrdili su ozbiljnost i težinu tog problema i potrebu za stalnim unapređenjem sistema sprečavanja takvih djela, kao i potrebu za unapređivanjem stručne pomoći i podrške žrtvama seksualnog iskorišćavanja.