DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ombudsman za djecu mr Nada Grahovac danas je u Ministarstvu porodice, omladine i sporta razgovarala sa ministricom Nadom Tešanović i Slavicom Kuprešanin, pomoćnicom ministrice o brojnim pitanjima ostvarivanja i zaštite prava djece u različitim oblastima, a posebno o problemu zanemarivanja djece, različitim oblicima nasilja nad djecom, programima edukacije, te aktivnostima planiranim u tekućoj godini.

Zajednička je ocjena da zaštita prava djece zahtijeva multidisciplinaran pristup i što je vrlo važno, kontinuiranu saradnju različitih sektora radi definisanja planova i programa djelovanja sa ciljem unapređenja brige o djeci, u čemu resorno Ministarstvo ima izuzetno važnu ulogu.