DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U Podgorici je 17. maja održana Tematska sjednica Mreže ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope, na kojoj su učesnici prezentovali obavljena istraživanja o seksualnom nasilju nad djecom.

O rezultatima istraživanja u Republici Srpskoj govorila je ombudsman za djecu mr Nada Grahovac, koja je ukazala na potrebu izmjena Krivičnog zakona, nedostatak preventivnih programa i  jedinstvene baze podataka za djela seksualnog nasilja nad djecom.

Zajednička je ocjena da su ova djela najteži oblici nasilja nad djecom jer ostavljaju teške i trajne posljedice na razvoj i odrastanje djeteta. Zbog toga je neophodno, pored programa prevencije i definisanih mjera psihosocijalne pomoći djeci žrtvama, uspostaviti i bazu-registar počinilaca ovih najtežih djela.