DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Naši mladi savjetnici, Blaženka Lukić i Stefan Marinković, na najbolji način su pokazali svoje sposobnosti i umijeće koje su stekli na Borju na treningu mladih savjetnka ombudsmana za djecu Republike Srpske.

Oni su u srednjim školama u Modriči i Šamcu, uz podršku školske uprave i Savjeta učenika pripremili i održali radionice na teme:

- UN konvencija o dječijim pravima,
- Rodna ravnopravnost i
- Polno prenosive bolesti.

Koristeći znanja i vještine koje su stekli na trening seminaru, sami su pripremili program i plan rada, i praktičnim radom kroz vršnjačku edukaciju upoznali svoje vršnjake o temama koje su im bliske i zanimljive.

Mladi savjetnici Blaženka i Stefan su izrazili zadovoljstvo prisustvom i saradnjom učenika na održanim radionicama i najavili da će sljedeću radionicu održati u Vukosavlju.