DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite predstavilo je danas u Banjaluci dokument Politika unapređenja ishrane djece do pet godina života u Republici Srpskoj. Ministar zdravlja i socijalne zaštite gospodin Ranko Škrbić, ministar porodice, omladine i sporta gđa Nada  Tešanović  i predstavnica UNICEF-a Florens Bauer govorili su o značaju pravilne ishrane od najranijeg uzrasta djece ističući da zdrava ishrana i fиzička aktivnost djece predstavljaju najbolju prevenciju mnogih oboljenja.

Dokument je prezentovala pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite, gđa Amela Lolić, koja je istakla da među osnovne uslove za pravilan rast i razvoj djece spadaju dobro balansirana ishrana, prevencija nutritivnih deficita i kontrola bolesti izazvanih nepravilnom ishranom. Ona je naglasila da odgovornost za zdravu ishranu djece snose porodica, stručnjaci iz raznih oblasti, institucije i društvo u cjelini.

Predstavljanju ovog dokumenta prisustvovale su i predstavnice Ombudsmana za djecu cijeneći da je veoma važno razvijati kod djece zdrave prehrambene navike od najranijeg uzrasta, ali da je neophodno preduzeti i korake na unapređenju kvaliteta ishrane djece u osnovnim školama.

Svoja znanja o zdravoj ishrani i njenoj važnosti za pravilan rast i razvoj pokazali su na veoma duhovit način mališani iz vrtića „Plavi čuperak", a djeca iz vrtića „Naša djeca" izvela su prigodnu folklornu tačku.