DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Na poziv poverenice za zaštitu ravnopravnosti Srbije, dr Nevene Petrušić, ombudsman za djecu Nada Grahovac i zamjenik ombudsmana Zlatoljub Mišić prisustvovali su u Beogradu 11.maja Regionalnom okruglom stolu koji je bio posvećen primjeni pravila o teretu dokazivanja u diskriminacionim stvarima.

O iskustvima u svom radu govorili su predstavnici institucija Srbije, Hrvatske, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
 
Nediskriminacija je ne samo najbitniji element svih ljudskih prava i opšti uslov za njihovo ostvarivanje, već i sama po sebi ljudsko pravo.

Diskriminacija je vrlo kompleksan pojam, što vrlo često dovodi do neshvatanja i nerazumijevanja problema u sadržajnom smislu.

Učesnici su se složili da su u zaštiti od diskriminacije glavni izazovi u praksi prijavljivanje i dokazivanje diskriminacije, te da je uloga nezavisnih institucija vrlo važna, ne samo u radu na pojedinačnim predmetima, već i u edukaciji i preventivnom djelovanju.