DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ombudsman za djecu Republike Srpske i Organizacija žena „Lara" Bijeljina, 07.maja 2012. godine, potpisali su u Bijeljini Memorandum o saradnji s ciljem zajedničke i koordinirane akcije na promociji i zaštiti prava djece.

Potpisnici Memoranduma su se saglasili da će na principima međusobnog uvažavanja i razumijevanja osigurati međusobnu razmjenu informacija, znanja i potrebne pomoći u zajedničkim aktivnostima na promociji dječijih prava i prevenciji kršenja ili povrede prava djeteta, te pružanja potrebne pomoći i podrške djeci čija su prava povrijeđena ili su žrtve bilo kakvog oblika zanemarivanja ili zlostavljanja.

Planirana je saradnja, koja će se ogledati kroz zajedničku posvećenost promociji prava djece, ostvarivanje zajedničkih aktivnosti radi razvoja što kvalitetnijeg sistema zaštite djece u svim oblastima života i rada, zajedničke aktivnosti na pružanju pomoći i podrške djeci u konkretnim slučajevima, te preduzimanju zajedničkih aktivnosti na razvijanju što kvalitetnije saradnje svih društvenih subjekata koji su uključeni u sistem zaštite i pomoći djeci.

Tom prilikom dogovoreno je da Ombudsman za djecu RS, u cilju približavanja i neposrednijeg kontakta s djecom i svima koji se o njima brinu, organizuje i održava uredovne dane u Bijeljini u prostorijama Organizacije žena „Lara" u ulici Beogradska broj 38, svakog prvog četvrtka u mjesecu u vremenu od 12 do 14 časova.