DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Udruženje za pomoć djeci i ženama žrtvama porodičnog nasilja „Ženski centar Trebinje", organizovalo je dvodnevnu konferenciju „Poboljšanje zakona koji štite žrtve nasilja u porodici u Republici Srpskoj".

Konferenciju je otvorio američki ambasador u BiH Patrick Moon, koji je naglasio značaj borbe protiv svih oblika nasilja, a posebno protiv nasilja u porodici i važnost poboljšanja zakonske regulative u ovoj oblasti.

Ispred organizatora, uvodno izlaganje podnijela je Ljiljanja Čičković, predsjednik Udruženja „Ženski centar" u Trebinju, koja je, pored ostalog, istakla potrebu da društvo shvati težinu djela nasilja u porodici, sa naglaskom na nasilje nad djecom, te na neophodnost da društvena zajednica prepozna adekvatne mehanizme podrške žrtvama nasilja u porodici, kao i na potrebu da se odgovarajućim sankcijama prema počiniocima djeluje preventivno. Također, izložila je prijedloge amandmana na izmjene zakona u RS, u cilju poboljšanja položaja žrtava nasilja u porodici.

Brojni učesnici Konferencije, predstavnici Ambasade SAD-a, Misije OSCE-a u BiH, organizacija OHR-a i EUFOR-a, Okružnog suda i Okružnog tužilaštva Trebinje, Ekonomskog fakulteta Banja Luka, Ombudsmana za djecu RS, poslanici u NS RS sa područja regije, načelnici opština Istočne Hercegovine, predstavnici ženskih NVO iz RS, istakli su značaj adekvatne zakonske regulative u borbi protiv nasilja u porodici, i angažovanje društva kao cjeline u poboljšanju položaja žrtava nasilja u porodici.
 
Predstavnica Ombudsmana za djecu RS podsjetila je prisutne na činjenicu da je svaki oblik nasilja u porodici -  nasilje nad djecom, pa i onda kad djeca nisu direktno izložena nasilju, ona trpe. A svako nasilje nad djecom je trauma za dijete sa teškim i trajnim posledicama. Ono koje se dešava u porodici, u svim njegovim oblicima, predstavlja najteže oblike, ne samo porodičnog, već nasilja uopšte, jer  na dijete ostavlja teške psihičke i fizičke posledice. Takođe, upoznala je učesnike Konferencije sa dosadašnjim aktivnostima Ombudsmana za djecu RS, o inicijativama  za izmjene postojećih zakona, i donošenje novih,  koji imaju za cilj poboljšanje položaja djece žrtava, ne samo nasilja u porodici, već uopšte žrtava svih oblika zanemarivanja, zlostavljanja i seksualne eksploatacije, i preventivnog djelovanja na počinioce ovih djela.

Učesnici su se složili u konstataciji da je nevladin sektor u RS, angažovan u ovoj oblasti, dao veliki doprinos  ne samo u jačanju društvene svijesti o prisutnosti problema i sistemskom uređivanju, već i radom na terenu u podršci žrtvama nasilja u porodici, i stalnim ukazivanjem na potrebu poboljšanja sistemskih rješenja, pa su dali podršku iznesenim prijedlozima za izmjene određenih odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Porodičnog zakona, u dostavljenim prijedlozima.