DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U okviru projekta „Zaštita djece od nasilja u Jugoistočnoj Evropi" organizacija UNICEF-a, održala je u Sarajevu prezentaciju nacrta Izvještaja o sprovedenoj tematskoj studiji o sposobnosti pružalaca usluga  za efektivno identifikovanje i prijavljivanje slučajeva nasilja nad djecom.

Sastanku je prisustvovala voditeljica istraživanja gđa. Angelique Jenney, svi predstavnici institucija koje su učestvovale u istraživanju, kao i ostali učesnici u cjelokupnom projektu. Ispred institucije Ombudsmana za djecu sastanku je prisustvovala predstavnica kancelarije u Foči.

Prilikom predstavljanja nacrta Izvještaja istaknuto je da  istraživanje obuhvata četiri države u okruženju: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Tursku i Srbiju. Istraživanje još traje, a nacrtom je dat  pokazatelj trenutne situacije u BiH, odnosno napredak BiH u smislu promjena odnosa i propisa  u cilju rješavanja nasilja nad djecom u BiH, na adekvatan način.

Naglašena je važnost problema identifikacije slučajeva nasilja nad djecom,  razmjene informacija o ovim pitanjima između svih institucija koje rade na pitanju sprečavanja nasilja nad djecom, kao i važnosti standardizacije u edukaciji učesnika. Takođe, učesnici su izrazili zadovoljstvo što se došlo do dragocjenih mišljenja i informacija, važnih za izradu konačnog izvještaja u cilju zaštite djece od svih oblika nasilja.