DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske, u okviru projekta „Pripreme za certifikaciju vršnjačkih edukatora o pravima djeteta za mlade savjetnike ombudsmana za djecu RS" u saradnji sa Gender centrom Vlade Republike Srpske, a uz finansijsku podršku FIGAP Programa realizovao je prvi od tri trening seminara za mlade savjetnike.

Prvi seminar o temi "UN Konvencija o pravima djeteta i rodna ravnopravnost" imao je za cilj upoznavanje mladih sa osnovnim pravima i principima iz Konvencije, rodnom ravnopravnosti i osnovnim znanjima o vršnjačkoj edukaciji.

Srednjoškolci iz Doboja, Foče, Bijeljine, Broda, Šamca, Kozarske Dubice, Prnjavora, Vlasenice, Teslića, Modriče, Nove Topole, Dervente, Gradiške i Banjaluke okupljeni oko zajedničke ideje da nauče što više o pravima djeteta tri dana su aktivno učestvovali u radu 6 radionica.

Ombudsman za djecu mr Nada Grahovac družeći se s mladim savjetnicima, pozvala ih je da promovišu prava djeteta u svojim sredinama i upoznala ih sa mogućnostima učešća u Evropskoj mreži mladih savjetnika.

Radionice o pravima djeteta i principima UN Konvencije, vršnjačkoj edukaciji, ENYA aktivnostima i kreiranje promotivnog postera realizovali su zaposleni iz Ombudsmana za djecu, a Uvod u rodnu ravnopravnost - Mladi kao partneri u dostizanju rodne ravnopravnosti realizovale su mr Anita Šimundža i mr Dijana Tepšić iz Gender centra Vlade Republike Srpske.

Mladi savjetnici su o svim temama učili interaktivnim metodama što im je omogućilo da iznesu svoje mišljenje, iskustva, saznanja i postave pitanja. Ova iskustva su Instituciji posebno važna jer mladi najbolje sami prezentuju svoje ideje, stavove i ukazaju na probleme s kojima se susreću u ostvarivanju i zaštiti svojih prava.

Iako je za druženje i slobodne aktivnosti ostalo malo vremena, mladi su uz smijeh, šalu i boravak u prirodi stekli nova prijateljstva  i s nestrpljenjem očekuju sljedeći seminar. Do tada će jedan broj mladih savjetnika u svojim školama održati radionice o pravima djeteta i tako će stečena znanja prenijeti u svoje škole i lokalne zajednice.