DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Od 20. do 22. aprila na Borju će se održati prvi od tri trening seminara mladih savjetnika ombudsmana za djecu u okviru projekta „Pripreme za certifikaciju vršnjačkih edukatora o pravima djeteta za mlade savjetnike ombudsmana za djecu“ u saradnji sa Gender centrom Vlade Republike Srpske, a uz finansijsku podršku FIGAP Programa.

Obuku o pravima djeteta, ravnopravnosti polova i vještinama vršnjačke edukacije proći će 25 mladih savjetnika iz 15 gradova Republike Srpske. Srednjoškolci će na ovom druženju imati priliku da razmijene iskustva i saznanja o pravu na obrazovanje, zdravlje, život u porodici, poznavanje prava i slobodno vrijeme. Oni će stečena znanja dalje kroz radionice koje će organizovati u svojim školama prenositi svojim vršnjacima.

Druženje i rad sa mladim savjetnicima svaki put donosi nova iskustva i saznanja i za Instituciju jer djeca imaju priliku da postave pitanja, iznesu svoje mišljenje, predlože teme koje bi željeli obrađivati i iskažu interesovanje za učešće u radu okruglih stolova, istraživanja i kreiranja brošura i priručnika zajedno sa institucijom Ombudsmana za djecu.