DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Ombudsman za djecu Republike Srpske potpisali su Izjavu o partnerstvu i organizaciji naučnog skupa koji će sa više aspekata osvjetliti probleme ostvarivanja i zaštite prava i interesa djece, predložiti moguća rješenja i prijedloge nadležnim institucijama.

Saradnja sa fakultetima za Instituciju je izuzetno važna. Prije svega, stručnjaci iz različitih oblasti svojim znanjem treba da doprinesu ne samo da određena pitanja ostvarivanja prava djece budu prepoznata, već što je vrlo važno, bude shvaćena njihova kompleksnost, uzroci, posledice na razvoj djeteta i mogući načini zaštite. 

Pravni fakultet u Istočnom Sarajevu dobar je primjer razumijevanja društvenog značaja ostvarivanja i zaštite prava djeteta.