DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Na poziv predstavnika Centra za socijalni rad Istočna Ilidža, savjetnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči, dana 04.04.2012.godine posjetila je OŠ „Aleksa Šantić“ u Vojkovićima.Tom prilikom organizovana je radionica sa učenicima VI odjeljenja.

Posjeta je upriličena u povodu projekta „Edukacija učenika o vršnjačkom nasilju“, koju organizuje Centar za socijalni rad Istočna Ilidža. Predstavnica Ombudsmana za djecu je učenike upoznala o radu institucije Ombudsmana, nadležnostima i aktivnostima.Takođe, im je predstavljena UN Konvencija o pravima djeteta, sa akcentom na prava u obrazovnom sistemu.

U drugom dijelu razgovora, učenike je upoznala sa Protokolom o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u obrazovnom sistemu, te održala radionicu na temu vršnjačkog nasilja. U razgovoru sa djecom o njihovim saznanjima o slučajevima vršnjačkog nasilja, nakon održane radionice, predstavnica Ombudsmana za djecu se uvjerila da djeca ispoljavaju spremnost da prepoznaju nasilje među vršnjacima, i posebno, sklonost da o uočenom nasilju razgovaraju sa roditeljima i nastavnicima. Pri tome, kako djeca ističu, važnu ulogu ima uzajamno povjerenje.