DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno je usvojila Godišnji izvještaj o radu institucije Ombudsmana za djecu za 2011. godinu.

Izvještajem je, između ostalog, istaknuto da je veliko povećanje broja žalbi (za 80% u odnosu na prethodnu godinu) posljedica sve veće vidljvosti i prepoznavanja Institucije u zaštiti prava djeteta, ali i veće spremnosti i otvorenosti vladinog i nevladinog sektora da se o brojnim pitanjima ostvarivanja i zaštite prava djeteta otvoreno govori.

Osnovni problem je, a što bi trebala biti prednost, što je veliki broj subjekata zaštite koji imaju i obavezu i odgovornost osigurati najbolji interes za svako dijete, ali među njima nema potrebne komunikacije ni koordinisane saradnje.

Proticanje vremena u zaštiti prava djeteta, često je posljedica prebacivanja odgovornosti sa jedne institucije na drugu, čime se ne rješava problem, već ostavlja prostor za nastajanje još težih posljedica za rast i razvoj djeteta.

Najveći broj žalbi ukazuje na zanemarivanje djece i nasilje nad njima, zbog čega se mora donijeti protokol koji će definisati postupanje institucija i učiniti ih odgovornim u svim slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece.