DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Institucija Ombudsmana za djecu, u prvom svom mandatu, između ostalog ima obavezu Instituciju približiti prije svega djeci i svima onima koji brinu o djeci, te doprinijeti kvalitetnijem razumijevanju zahtjeva i osnovnih principa UN Konvencije o pravima djeteta, većoj odgovornosti onih koji brinu o djeci te uspostavljanju neophodne stalne i stvarne saradnje svih subjekata zaštite.

U namjeri da bude što bliže onima zbog kojih je i uspostavljena, Institucija će u 2012.godini organizovati uredovne dane u Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Bijeljini. U Istočnom Sarajevu uredovni dan će biti organizovan svake prve srijede u mjesecu u prostorijama Matične biblioteke.