DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Ombudsman za djecu Nada Grahovac danas je u opštini Istočno Novo Sarajevo razgovarala sa načelnikom opštine gdinom Gojkom Draškovićem i predstavnicima nadležnih institucija o ostvarivanju i zaštiti prava djece sa smetnjama u razvoju.

Djeca sa smetnjama u razvoju spadaju u najosjetljiviju kategoriju djece i imaju pravo na dodatnu brigu društva. Dodatna briga društva ne znači i posebna prava jer njihova prava su jednaka pravima njihovih vršnjaka-pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na obrazovanje, na igru i druženje sa vršnjacima, na zaštitu od svakog oblika zanemarivanja, nasilja i zloupotrebe..., ali znači otklanjanje onih barijera koje ih sprečavaju u ostvarivanju njihovih prava. 

Svi prisutni su izrazili spremnost da svako u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja i dodatno i zajednički definišu pitanja dodatne brige za djecu sa smetnjama u razvoju, prioritete u njihovom rješavanju i nosioce tih aktivnosti.