DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Novi Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o proceduri obraćanja usvojen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 19.decembra 2011.godine.

Protokol je svečano potpisan u Ženevi 28.februara 2012.godine i time otvoren za potpisivanje i ratifikaciju od strane država članica Ujedinjenih nacija. Protokol će stupiti na snagu tri mjeseca pošto ga ratifikuje ili mu pristupi 10 država.

Novi Opcioni protokol odnosi se na proceduru podnošenja predstavki Komitetu za prava djeteta, kojim je omogućeno pojedincima ili grupama, ili trećim licima da u ime njih podnesu predstavku Komitetu za prava djeteta u slučajevima kada nacionalni sistemi nisu obezbjedili odgovarajuću zaštitu prava djeteta.

Novi protokol je nova garancija i efikasniji mehanizam zaštite jer afirmiše dijete kao subjekta prava i omogućava prvi put njegovu zaštitu na međunarodnom planu.