DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Mladi savjetnici Ombudsmana za djecu RS iz Srednjoškolskog centra u Foči danas su organizovali radionicu na temu "Moja prava i obaveze u srednjoškolskom obrazovnom sistemu". Radionica je organizovana za jedno odjeljenje II razreda Gimnazije. Na poziv mladih savjetnika radionici su prisustvovali predstavnici Ombudsmana za djecu, kancelarija u Foči.

Mladi savjetnici, Aleksandra Drakulić i Tomislav Šolaja, u uvodnom izlaganju izložili su svoja saznanja o instituciji Ombudsmana za djecu RS, predstavili ukratko UN Konvenciju o pravima djeteta, i prisutnim ukazali na osnovna prava predviđena Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Naravno, mladi savjetnici nisu zaboravili svoje drugove podsjetiti  na njihove obaveze i odgovornosti u školi.

Nakon uvodnog izlaganja, učenici su se podijeli u tri grupe i na šaljiv i interesantan način, kroz skečeve, iskazali svoje viđenje  pojedinih prava i situacija, kao što su: pravo na ocjenjivanje i javnost ocjene, diskriminacija u ocjenjivanju i odnos profesor - učenik.