DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Komitet ministara Savjeta Evrope usvojio je 15.02.2012. novu Strategiju Savjeta Evrope za prava djeteta 2012-2015, sa ključnim ciljem sprovođenja standarda Savjeta Evrope. Strategija određuje četiri strateška cilja :
 
1. promovisanje usluga i sistema prilagođenih djeci (u oblasti pravosuđa, zdravstva i socijalnim službama);
2. eliminisanje svih oblika nasilja nad djecom (uključujući seksualno nasilje, trgovinu djecom, fizičko kažnjavanje i nasilje u školama);
3. garantovanje prava djeci u osjetljivim situacijama (kao što su oni sa invaliditetima, u pritvoru, u alternativnoj brizi, migranti ili romska djeca);
4. promovisanje dječije participacije.
 
Strategija je rezultat opsežnih konsultacija sa vladama, parlamentima i ključnim međunarodnim organizacijama i predstavnicima civilnog društva, a zasniva se i na konsultacijama sa djecom.