DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj, dana 28.12.2011 godine prisustvovao je radnom sastanku na temu pod nazivom „Zakon o zaštiti maloljetnika u u krivičnom postupku u RS- prva godina primjene zakona".

Na sastanku, koji je  u Doboju organizovao OSCE, raspravljalo se o iskustvima i problemima u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnim licima u krivičnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/10). Učesnici u raspravi: predstavnici pravosuđa, policije, Centra za socijalni rad Doboj, Advokatske komore i nevladinog sektora su iznijeli svoja iskustva u vezi sa primjenom Zakona.

Prisutni su istakli da su Zakonom predviđeni veoma visoki standardi koji omogućavaju vrlo efiksnu zaštitu prava i interesa maloljetnika, te su, iako je period od jedne godine od kada se taj Zakon primjenjuje relativno kratak, ukazali i na probleme sa kojima se susreću u praktičnom radu, a koji se odnose na potrebu bolje tehničke opremljenosti prostorija u kojima se vrši ispitivanje maloljetnika, kao i na potrebu stručnog usavršavanja i povećanja broja osoblja koje učestvuju u postupku u kojem se pojavljuju maloljetna lica.

Poseban naglasak je stavljen na potrebu stalnog stručnog osposobljavanja svih lica koja učestvuju u krivičnom postupku, počev od policijskih službenika, koji se u praksi najčešće prvi susreću sa maloljetnim izvršiocem krivičnog djela ili sa maloljetnikom kao žrtvom krivičnog djela, a zatim i svih drugih koji u pokrenutom krivičnom postupku vrše određene radnje i dolaze u kontakt sa maloljetnim licima.