DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 19.decembra 2011. godine novi fakultativni Protokol uz  Konvenciju o pravima djeteta, koji  će  djeci, njihovim roditeljima i starateljima omogućiti podnošenje tužbe Odboru za prava djeteta, u situacijama kada nacionalni sistemi nisu obezbijedili odgovarajuću zaštitu prava djeteta.

Novi Protokol je nova garancija u zaštiti djece u ostvarivanju njihovih prava, jer afirmiše djete kao subjekta prava i omogućava prvi put njegovu zaštitu na međunarodnom planu.