DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U Foči je dana 19.12.2011.godine u prostorijama OŠ ''Veselin Masleša'' otvoren Dnevni centar za djecu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju.
Tim povodom djeci su podijeljeni prigodni paketići, a prisutne je u ime opštine Foča pozdravio načelnik opštine.

U ovoj osnovnoj školi, u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, organizovano je i specijalno odjeljenje za djecu sa težim i teškim smetnjama u psihofizičkom razvoju, pa je to jedan od razloga za otvaranje Dnevnog centra u prostorijama ove školske ustanove.

U Dnevnom centru će se ovoj djeci obezbijediti rad sa stručnjacima različitih profila, u cilju osposobljavanje za postizanje najvišeg stepena samostalnosti i socijalne integracije. Otvaranje ovog Centra finansirala je opština Foča.
 
UN Konvencija o pravima djeteta garantuje da dijete sa fizičkim i mentalnim smetnjama u razvoju  ima pravo na posebnu njegu, obrazovanje i osposobljavanje za rad.

Ombudsman za djecu RS podržava ovakve, i slične, aktivnosti lokalne zajednice, koje će djeci sa psihofizičkim smetnjama u razvoju obezbijediti postizanje za njih najvišeg stepena samostalnosti i socijalne integracije.