DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ombudsman za djecu RS u saradnji sa Gender centrom Vlade RS, uz finansijsku podršku FIGAP Programa, organizovao je trening seminar za mlade savjetnike ombudsmana za djecu o dječijim pravima, na Borju od 9. do 11. decembra.

Grupa od 25 mladih savjetnika srednjoškolaca iz Foče, Vlasenice, Broda, Doboja, Šamca, Dervente, Teslića, Modrče, Bijeljine, Petrova, Prnjavora, Gradiške, Čelinca i Banjaluke prošla je obuku o pravima djeteta i rodnoj ravnopravnosti.

Kroz četiri radionice mladi savjetnici su se upoznali s pravima obavezama i odgovornostima koje imaju u školi, kao i ulogom savjeta učenika u školi i ulogom mladih savjetnika kao saradničkog i savjetodavnog tijela Ombudsmana za djecu. Djeca su pokazala visok nivo interesovanja za ponuđene teme i spremnost za učenje o pravima djeteta, ali i ljudskim pravima uopšte.

Dvije radionice o rodnoj ravnopravnosti održale su predstavnice Gender centra Vlade Republike Srpske na kojima su mladi stekli osnovna znanja iz ove oblasti.

Kako je seminar održan u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava mladi savjetnici su poslali poruke:

Svi smo različiti ali imamo ista prava.

Tražimo svoja prava ali poštujemo prava drugih.

Imamo prava ali i obaveze.

Kao i svi dosadašnji trening seminari i ovaj je stvorio nova prijateljstva, nove mogućnosti da mladi razmjenjuju iskustva i zajedno rade na svim pitanjima koja ih se tiču.