DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Promovišući ideju da i djeca imaju svoja ljudska prava, UN Konvencija o pravima djeteta je, prije 22 godine, ne samo postavila temelje novog odnosa prema djeci već i novog boljeg društva sutra. Ulažući u djecu danas, društvo zaista ulaže u svoju budućnost, u kojoj će današnja djeca preuzeti odgovornosti u onoj mjeri i na onaj način kako smo ih tome danas naučili.

Djeca imaju i svoje obaveze i svoje odgovornosti u skladu sa svojim uzrastom i svojom sposobnošću da obaveze i odgovornosti preuzmu.

Njihovo odrastanje upravo zahtijeva da ih, obezbjeđujući im  ostvarivanje prava, istovremeno učimo i odgovornosti  i prema sebi i prema drugima.

O pravima djece uopšte, o obavezama i odgovornostima djece u obrazovnom sistemu, ombudsman za djecu će razgovarati sa novom grupom mladih savjetnika, srednjoškolaca iz svih dijelova Republike Srpske. Seminar za mlade savjetnike održava se u saradnji sa Gender centrom Vlade Republike Srpske/uz finansijsku podršku FIGAP Programa/ na  Borju od 9 -11. decembra 2011.godine.