DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Poseban izvještaj Ombudsmana za djecu o prosjačenju djece u Republici Srpskoj rezultat je prvog sveobuhvatnog istraživanja pojave dječijeg prosjačenja, koji pored broja djece evidentirane u prosjačenju pokazuje i uzrast djece, pol, uzroke koji dovode do prosjačenja, postupanje  nadležnih organa.

Statistički posmatrano i u poređenju sa zemljama okruženja , broj djece-131 dijete evidentirano u prosjačenju u svim opštinama Republike Srpske u 2010 godini nije zabrinjavajući, ali imajući u vidu uzroke ove pojave, te posledice koje život i rad na ulici ostavljaju na razvoj i odrastanje djeteta, pravovremenom i zajedničkom aktivnošću različitih subjekata zaštite djece, registrovani broj djece u prosjačenju u Republici Srpskoj, može biti znatno smanjen. 

Zaštita osnovnih prava i interesa ove djece zahtijeva prije svega prepoznavanje da djeca u riziku odrastaju u uslovima koji ostavljaju ozbiljne zdravstvene, obrazovne, socijalne i druge posledice i sistemski pristup u: 

- pravovremenom prepoznavanju ove kategorije djece 

-  definisanju aktivnosti različitih subjekata zaštite

- zajedničkom i koordinisanom radu nadležnihi institucija i službi

- vođenju odgovoarajućih evidencija po jedinstvenoj metodologiji za svu djecu u riziku.

(Poseban izvještaj)