DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Povodom Međunarodnog dana djeteta u Bijeljini je osnovan Dječiji parlament opštine Bijeljina. Svečana konstitutivna sjednica održana je 24.11.2011. godine u SO Bijeljina.

Na sjednici je usvojen Pravilnik o radu i orjentacioni plan rada parlamenta. Izabran je 31 učenik-odbornik koji će predstavljati 9700 učenika iz 12 osnovnih škola regije.

Sjednici su prisustvovali predstavnici opštine Bijeljina, Javnog fonda dječije zaštite, Savjeta za djecu,  predstavnici  škola i drugi ugledni gosti.

 U svečanom dijelu izveden je bogat kulturno umjetnički program.